Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Familjesamverkansteamet startar i norra Örebro län

Från och med november är Familjesamverkansteamet igång i norra länsdelen.

Teamets uppgift är att vara ett neutralt samverkansstöd i ärenden där det finns ett behov av omfattande samverkan kring en familj. Teamets uppdrag täcker de fyra kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Arbetet sker i samarbete med Region Örebro län.

Teamet har en bred tvärprofessionell kompetens och består av tre samordnare med bakgrund som psykolog, socionom och sjuksköterska. Vår roll är att samordna och leda samverkansmöten för att dela information, diskutera möjligheter och för att planera vidare för att familjen ska få ett sammanhållet stöd berättar Marta Bjurström som är samordnare och teamledare. Det ska vara enkelt att kontakta oss både för verksamheter och familjer, och all medverkan är frivillig och bygger på samtycke.

Vill du kontakta teamet går det bra att ringa.

Carin Melkersson
Samordnare
079-060 47 45

Marta Bjurström
Samordnare/teamledare
Tel 073-679 09 54, 0581-81 705

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg