Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

På bilden Ove Sahl, BioHospital, Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande och Mikael Haapala, näringslivschef.

Företagsbesök hos BioHospital

I början av april, den första vårmånaden, begav vi oss till ett företag som heter BioHospital.

Ett företag som legotillverkar medicinskteknisk utrustning i Kopparberg sedan 1990 men har funnits i Uppsalatrakten sedan 1982.

Vi möts av före detta ägaren, Ove Sahl, numera anställd av Solveco AB och ansvarig för produktionen i Kopparberg. Det går inte att ta miste på att detta är och har varit en stor del av Oves arbetsliv när han på ett målande sätt berättar om företaget.

”Portföljen” är stor och består av olika produkter alltifrån den största produkten som är en lång kanyl, till provtagningsrör för covid-19 (med mycket manuell hantering) och dispensering av vätskor i flaskor och mycket mycket mer. På väg ut från företaget såg vi en 3D-printer som används ibland och en väldigt gammal produktionslinje som används av en enda kund.

Centralt i företaget är steriliseringsanläggningen där man har olika metoder att sterilisera såsom betastrålning, gammastrålning och etylenoxid. Renrumsteknik innebär ett speciellt handhavande för att inte kontaminera produkterna. Personalen, 10 anställda, har stor kunskap och erfarenhet. De utför sina arbetsuppgifter mycket noggrant med bra resultat. Kravet för att få ett jobb på BioHospital är att man har en godkänd gymnasieexamen och Ove berättar att omsättningen på personalen är mycket låg. Vi konstaterar att eftersom personalen stannar länge så är det med all säkerhet ett gott arbetsklimat vilket vi också kunde märka på det goda bemötande vi fick under besöket.

Kvaliteten ska vara hög och kunder kommer ofta på besök för att inspektera tillverkningen och säkerställa att alla regler som gäller följs.

När vi frågar hur kunderna hittar företaget, som ligger i vårt natursköna lilla Kopparberg, så berättar Ove att BioHospital är inte bra på att marknadsföra sig utan kunderna kommer till företaget genom ”mun-till-mun”. Så härligt att ha kunder som pratar gott om produkterna de köper och väljer Kopparberg!

Kunderna finns i huvudsak i Sverige men 40% av försäljningen går till USA. I dag är det långa leveranstider då det saknas material och att byta leverantörer är en omständlig process då leverantör och produkt då måste omregistreras.

En stor utmaning är att driva projekt med tjänstemannastöd då organisationen inte är uppbyggd för den typen av verksamhet. Alla i produktionen har ett ”tjänstemannaansvar” i form av kvalitetsansvar.

 

Stort tack för ett givande besök och vi önskar er en ljus framtid.

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Mikael Haapala, näringslivschef
Berit Westergren, kommunchef

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg