Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Markprover togs vid det rödmarkerade området.

Höga värden av bly och zink vid Bergslagsvallen i Ställdalen

Området kring idrottsanläggningen Bergslagsvallen, där Lentorps deponi tidigare låg har genom markprover visat på höga föroreningshalter av framför allt bly och zink.

Markprover togs vid det rödmarkerade området i kartan. Vid Lentorps deponi slängdes bland annat industri- och hushållsavfall.

Föroreningarna är direkt åtkomliga i markytan vilket innebär att människor kan exponeras för föroreningarna om de vistas i området. Ljusnarsbergs kommun kommer omgående vidta de åtgärder som krävs för att minimera riskerna på kort och lång sikt. Kommunen återkommer med mer information så snart vi vet omfattningen.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg