Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

På bilden från vänster: Linda Engström, Veronica Eriksson, Charlotte Dahlbom, Ulla Kalander-Karlsson och Senada Sakic.

Koppargården får utmärkelsen Stjärnmärkt demensvård

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum.

Utmärkelsen är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

År 2020 beslutade kommunen att satsa på utbildningen som en del i kvalitetsarbetet inom demensvården. På grund av pandemin ställde Svenskt Demenscentrum in sina utbildningar till hösten 2021. Arbetet på Koppargården startade då med att undersköterskorna Linda Engström och Veronica Eriksson utbildade sig till att bli Stjärninstruktörer genom Svenskt Demenscentrum. Linda och Veronica har sedan arbetat med att utbilda sina kollegor på Koppargården i Stjärnmärkt demensvård.

 

Några kommentarer från personalen på Koppargården:

  • Jag har blivit bättre på att se personen jag arbetar med och vilka behov den personer har.
  • Genom utbildningen har vi kunnat sätta ord på det vi redan gör, vilket lett till att vi nu kan kommunicera bättre med varandra.
  • Vi har fått ett bättre systematiskt arbetssätt.
  • Jag har fått mer kunskap om hur hjärnan fungerar och vill nu lära mig mer!

 

Bakgrund

Utbildningsmodellen vänder sig till särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

På Koppargården har nästan 100 procent av medarbetarna gått utbildningen. Kravet är att minst 80 procent av medarbetarna på arbetsplatsen har genomfört samtliga utbildningssteg innan arbetsplatsen kan bli Stjärnmärkt. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs tid och engagemang. Stjärnmärkningen omprövas varje år.

 

"Det är härligt att se det engagemang och den vilja som finns till att utveckla vården inom Koppargården och inte minst har de två handledarna Vivi och Linda gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med enhetschefen på Koppargården Senada Sakic, för att genomföra utbildningen.

Arbetet har bara börjat och nu får vi ta vara på alla goda idéer som finns hos medarbetarna. Jag kan bara önska dem lycka till och är övertygad om att de boende på Koppargården kommer att uppleva ett boende som erbjuder en god vård och omsorg som utgår från varje boendes behov."

Charlotte Dahlbom
Socialchef, Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg