Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Nyckelfri hemtjänst

Det nyckelfria systemet från CareLock skapar mer trygghet och säkerhet för både vårdtagare och personal.

Under maj månad påbörjade Ljusnarsbergs kommun arbetet med att installera det nyckelfria systemet CareLock hos personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. CareLock är ett elektroniskt låsvred som är kopplad till app i mobiltelefonen.

Systemet underlättar för hemtjänstpersonalens dagliga arbete. En av fördelarna är att personalen når snabbare ut på larm då de inte behöver åka och hämta nycklar utan låser upp dörren med mobiltelefonen. Personalen får också lättare att hjälpas åt i arbetet och att administrationen med nycklar minskar.

Systemet skapar också mer trygghet och säkerhet för både vårdtagare och personal. Endast personal med behörighet kan låsa upp dörren hos vårdtagaren, systemet registrerar också vem som var där och hur länge personen var där. Det blir enklare att kvalitetssäkra arbetet och få bättre kontroll av att vårdtagaren får den hjälp som den har rätt till.

På Treskillingen har Ronja Martinson och Pia Vahlstedt hjälps åt att installera låsen på dörrarna.
- Vi får vara tekniker samtidigt som vi är omvårdnadspersonal, säger de och ler. Låset är enkelt att installera, gör ingen åverkan på dörren och vårdtagaren kan använda sin vanliga nyckel även i fortsättningen.

Innan sommaren planeras att alla som har hemtjänst eller trygghetslarm i kommunen har fått elektroniskt låsvred installerade. Vårdtagaren behöver inte betala utan Ljusnarsbergs kommun står för kostnaderna och installationen.

/Camilla Andersson Larsson
Enhetschef Hemtjänst, Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg