Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Regional avsiktsförklaring – Agenda 2030

1 december signerade alla länets politiker en regional avsiktsförklaring gällande Agenda 2030.

Det är en viktig överenskommelse mellan länets alla 12 kommuner och Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Örebro län var den första länsstyrelsen i Sverige att underteckna Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 och det innebär ett ställningstagande för myndigheter att arbeta för en hållbar utveckling.

Varför är den så viktig?

  • Den handlar om vår framtid och ett löfte till kommande generationer att vi vill ska ett hållbart samhälle för dem att ta över.
  • Hur vår framtid ska se ut ligger i allas händer men kommunerna har ett demokratiskt uppdrag att se till att utvecklingen går åt rätt håll.

Hur kan Örebro län lyckas?

  • Örebro län har en lång tradition av att samarbeta över gränserna med olika organisationsgränserna med bland annat näringsliv, civilsamhälle, region och statliga myndigheter.
  • Dessutom finns Region Örebros regionala utvecklingsstrategi som ett framtidsdokument för hela länet.

Vilka fokusområden har Ljusnarsbergs kommun valt?

Ljusnarsbergs kommun har åtagande under tre av målen:

  • Mål 1. Ingen fattigdom – här arbetar vi aktivt för att minska antalet försörjningsstödtagare och stöttar människor till egen försörjning genom olika insatser
  • Mål 4. God utbildning – vi har som mål att öka andelen elever som blir behöriga till ett nationellt yrkes- eller studieförberedande program inom gymnasieskolan. Avslutade gymnasiestudier är en skyddsfaktor senare i livet och det är viktigt att alla ungdomar genomgår en gymnasieutbildning
  • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion – vi arbetar för att minska energiförbrukningen inom både kommunfastigheter och allmännyttan men även för att öka kunskapen hos personal och medborgare genom bland annat utbildningsinsatser och information.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en agenda för hållbar utveckling som togs fram av FN år 2015. Agendan innehåller 17 mål som alla världens länder ska arbeta med till år 2030.

Agenda 2030 syftar till att ta slut på fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet samt skydda planeten och dess naturresurser. För att uppnå hållbar utveckling behöver vi arbeta med både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om Agenda 2030: Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om Örebro läns regionala utvecklingsstrategi 2022-2030: En attraktiv och pulserande region för alla - Örebro läns regionala utvecklingsstrategi 2022-2030 (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg