Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Så jobbar Ljusnarsbergs kommun med coronaviruset

Just nu påverkas hela vårt samhälle av Corona-viruset och ingen kan säga hur lång tid det kommer ta innan vi är tillbaka till ett normalläge igen.

Vi vill därför börja med tacka alla Er hjältar som har gjort och gör ett enastående arbete under den här svåra tiden. Vi kommer för alltid vara tacksamma för ert mod, solidaritet och heroiska insats när vi som samhälle utsätts för en sådan här prövning. Vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att fixa detta och att det är när vi utsätts för tuffa prövningar som vi visar vårt rätta vi.

- Vårt fokus är framförallt att skydda äldre och sjuka, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson och kommunchef Berit Westergren om Ljusnarsbergs kommuns arbete med coronaviruset.

Ljusnarsbergs kommun har en beredskap för att kunna hantera samhällsstörningar och kriser. Kommunen arbetar nu intensivt med att hantera situationen kring coronavirusets spridning. Vi jobbar med frågan centralt och i alla verksamheter.

Vi har förberett oss och har jobbat aktivt sedan en tid tillbaka och följer utvecklingen och rekommendationer från myndigheterna. Alla i samhället påverkas på något sätt av coronaviruset och som kommun har vi ett stort ansvar för våra invånare liksom att alla invånare har ett stort ansvar att följa myndigheternas beslut och rekommendationer.

Fokus att skydda äldre och sjuka

Ljusnarsbergs kommun följer de beslut och rekommendationer som kommer från regering och myndigheter och ser till att snabbt ställa om och informera internt och externt när det kommer nya besked som rör exempelvis skolverksamheten eller äldreomsorgen.

Som kommun har vi ett stort ansvar för att samhällsviktiga verksamheter, exempelvis äldreomsorg och skolor, ska fungera även i en kris. Därför planerar vi för att klara av bemanningen när många anställda är sjuka. Det är av yttersta vikt att vi kan fortsätta ta hand om våra äldre på ett bra sätt, att vi kan fortsätta servera mat på boenden och skolor.

- Vårt fokus är framförallt att skydda äldre och sjuka men vi måste också se till att alla våra samhällsviktiga verksamheter fortsätter att fungera. Vi är stolta över våra medarbetare som uttrycker en stark vilja att vi ska klara av det här tillsammans. Många jobbar väldigt hårt och kommer att jobba ännu hårdare för att lösa de utmaningar som kommer att komma under en period framöver, säger Ewa-Leena Johansson och Berit Westergren.

Intensivt arbete inom hela kommunen

Kommunchef, alla verksamhetschefer liksom många andra chefer och tjänstemän arbetar aktivt dagligen med frågor kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. En central arbetsgrupp med bland andra beredskapssamordnare, socialchef, skolchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska och har också varit aktiverad sedan en tid tillbaka.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som även fungerar som krisledningsnämnd, har haft möte där politikerna i nämnden har fått information av kommunchef och beredskapssamordnare.

Samverkan inom Örebro län

Ljusnarsbergs kommun samverkar också regionalt med övriga kommuner i länet och lite extra med kommunerna i norra Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro, och andra aktörer. Vi har flera avstämningar varje vecka och vår gemensamma inriktning är bland annat att:

· vi följer de nationella riktlinjerna gällande covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter, och att

· vi kommer att prioritera vår verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.

Information till invånarna

Som kommun har vi också ett ansvar att se till att våra invånare får viktig information kring hur de ska agera. Vår huvudkanal för information kring coronaviruset är vår webbplats, ljusnarsberg.se.

- Med tillgång till rätt information har alla möjlighet att göra kloka val. Vi ser redan också att det i våra samhällen finns många goda krafter som ställer upp för de som behöver. Hjälps vi alla åt så kommer vi att klara av det här på bästa möjliga sätt, avslutar Ewa-Leena Johansson och Berit Westergren


Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg