Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Tack till alla enhetschefer och medarbetare inom vård och omsorg.

Socialchef Charlotte Dahlbom (till vänster i bild) vill rikta ett stort tack till alla enhetschefer och medarbetare

som under det gångna året med framgång lagt ner mycket arbete på att hålla smittspridningen av coronaviruset nere. Från dag ett har alla tagit ett stort ansvar och använt den skyddsutrustning som varit nödvändig men också värnat om att tillämpa de strikta hygienrutiner som gällt. Ett särskilt tack till de som ställde upp i ”coronateamet” under våren och sommaren och det nya teamet som kom igång under slutet av året och arbetade någon månad när vi fick en viss smittspridning i hemtjänsten. Det minskade oron och risken för smittspridning i verksamheten betydligt och blev också team som tillsammans med sjuksköterskan Catarina Westman (till höger i bild) tog ansvar för att utbilda och instruera arbetskamraterna i både smittskydd och hygienrutiner. Nu är i princip alla som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar vaccinerade och utöver det så har kommunens sjuksköterskor tillsammans med vårdcentralen vaccinerat dem som enbart har hemtjänst.

Jag har känt mig trygg med att alla i verksamheten verkligen bidragit till att motarbeta pandemin. Vi har fått ägna mycket tid åt både risk- och krishantering och nu hoppas jag att vi så smått kan få tid till att prata om andra viktiga frågor inom vård och omsorg.

/ Charlotte Dahlbom, socialchef

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg