Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Underrättelse om förslag till detaljplan

Detaljplan för Nya Vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs Bryggeri) i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 6 april 2020 - 4 maj 2020, under samrådstiden inkom 10 st yttranden vilka redovisas i en samrådsredogörelse. Granskningen ger möjligheten att lämna ytterliggare synpunkter kring detaljplaneförslaget. Efter granskning kommer även yttranden inkomna under granskning att sammanställas och besvaras efter granskning, i ett granskningsutlåtande.


Planhandlingar finns att läsa här Öppnas i nytt fönster.. Planhandlingar kan skickas ut vid begäran.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sb-bergslagen.se eller Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2016-736.

Eventuella synpunkter måste ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret senast 2020-11-24.

Ytterliggare upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt, 0581-81747, kjell.jansson@sb-bergslagen.se


Mer information här Pdf, 420 kB.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg