Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Verksamhetsbesök AME

En av de sista dagarna i oktober promenerar jag ned till ”Stora gården” där enheten AME befinner sig i våra karaktäristiska röda träbyggnader.

Här finns AME-chefen Kent Liljendahl tillsammans med Linnea Cederborg och Nathalie Peart (som hade semester den här dagen) och Per-Erik Lindberg.

Linnea och Nathalie arbetar med kartläggning, matchning, coaching, samtal och studieplanering för de arbetssökande som besöker enheten. Linnea beskriver för mig hur viktigt det är att alla personer efter kartläggning får en planering som beskriver hur de ska gå vidare till ex studier eller praktik.

Om valet blir att gå vidare till praktik så får man träffa Per-Erik som bland annat lär ut hur man skriver ett CV för att söka ett jobb. Av Per-Erik kan du också få stöttning med alla kontakter och blanketter som behövs från Arbetsförmedling, Af, och Försäkringskassa, Fk. Det är jätteviktigt att vara inskriven på Af för att senare eventuellt få det stöd som du har rätt till. ”Myndighetsspråket” är inte något lätt språk och då känns det bra att vi kan hjälpa och stötta i förebyggande syfte på AME.

Jag frågar, som alltid vid mina besök, vad som är roligast med jobbet på AME?

Svaret kommer här:

  • Att se människor som ibland kommer från att inte veta vad de ska göra med sin framtid till att de till slut får ett riktigt jobb eller studerar på heltid till drömyrket.
  • Att samverka inom enheten är något annat som lyfts fram, vi har korta avstånd till varandra och vi vill alltid göra det bästa för individen.
  • Att se människor utvecklas och kunna ta ansvar vara självständiga.

Samverkan med andra kommuner t ex ”yrkessamverkan” i Örebro län är något väldigt positivt där invånare i Ljusnarsberg kan hitta en yrkesutbildning i en annan kommun för att bli anställningsbar, kanske i Ljusnarsberg.

Tack för en trevlig förmiddagsstund hos er och fortsätt med det respektfulla bemötande, inspirerande förhållningssätt och tanken ”det bästa för Ljusnarsberg” så kan enheten utvecklas ännu mer och bli en stor tillgång för våra invånare som har behovet.

Berit Westergren/kommunchef

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg