Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förtroendevalda

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

Ladda ned en komplett förteckning över förtroendevaldaPDF

Förtroendevalda Kommunfullmäktige

Ordinarie

Ersättare

Daniel Johansson (M)

Ingemar Kjellin (M)

Ulf Hildebrandt (M)

Peter Johansson (M)

Jörgen Hart (M)

Rolf Granberg (C)

Niklas Hermansson(C)

Kai Pakola (C)

Hendrik Bijloo (L)

Ralf Nielsen (L)

Ewa-Leena Johansson (S)

Åsa Rosenberg (L)

Ken Karlsson (S)

Kjell Eriksson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Torgny Björn (S)

Gert Stark (S)

Inger Willman (S)

Maud Tsupukka (S)

Kitty Strandberg (S)

Antti Tsupukka (S)

Ulla Diedrichsen (V)

Mattias Svedberg (S)

Göran Eriksson (V)

Sudaduang Svedberg (S)

Linn Wennberg (MP)

Eva Renberg (V)

Kevin Peart (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Helena Heiser (SD)

Mats Larsson (SD)

Hans Karlsson (SD)

Mathias Eriksson (SD)

Thomas Berntsson (SD)

Fredrik Heiser (SD)


Niklas Bäcker (SD)


Åsa Wennberg (SD)


Thomas Totto Carlsson (SD)Gruppledare

Daniel Johansson (M)
Niklas Hermansson (C)
Ken Karlsson (S)
Natalie Peart (MP)
Astrid Dahl (V)
Hendrik Bijloo (L)
Mathias Eriksson (SD)

Förtroendevalda Kommunstyrelsen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Lena Berslund (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S)

Markku Rantamäki (S)

Hendrik Bijloo (L)

Ralf Nielsen (L)

Ronnie Edvardsson (MP)

Astrid Dahl (V)

Ulf Hildebrandt (M)

Tomas Carlsson (SD)

Niklas Hermansson (C)

Åsa Wennberg (SD)

Niklas Bäcker (SD)

Daniel Johansson (M)

Mats Larsson (SD)

Mattias Eriksson (SD)

 


Förtroendevalda Allmänna utskottet

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Hendrik Bijloo (L)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)

Ulf Hildebrandt (M)

Thomas Carlsson (SD)

Mats Larsson (SD)

 


Förtroendevalda Bildnings- och sociala utskottet

Ordinarie

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S), Ordförande

Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berslund (S), Vice ordförande

Ralf Nielsen (L)

Astrid Dahl (V)

Markku Rantamäki (S)

Ulf Hildebrandt (M)

Niklas Bäcker (SD)

Åsa Wennberg (SD)

Mathias Eriksson (SD)

 


RevisorerAnnelie Brossberg


Monica Edlund Molander


Anna-Lena Danielsson


Maria Lönnberg, Ordförande


Lars-Åke Martinsson


Pirjo Nilsson, Vice ordförandeSamhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Ken Karlsson (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Ulf Hilding (M)


Thomas Lönn (S), Hällefors kommun

Per Johansson (V), Hällefors kommun

Bengt-Olof Erichsson (M), Hällefors kommun

Roland Gustavsson (GL), Hällefors kommun

Sofie Semstrand, (C), Nora kommun

Greger Kammerland (S), Nora kommun

Anna Berggren (LPo), Nora kommun

Rutger Ahlbeck (NP), Nora kommun

Tommy Kragh (S) Ordf, Lindesbergs kommun

Bo Stenberg (S), Lindesbergs kommun

Inga Ängsteg (C), Lindesbergs kommun

Sofie Krantz (S), Lindesbergs kommun

Jan Hansson (M), Lindesbergs kommun

Kenneth Danielsson (M), Lindesbergs kommun


Valnämnd

Ordinarie

Ersättare

Ken Karlsson (S), Ordförande

Arne Eklund (S)

Mathias Eriksson (SD)

Antti Tsupukka (S)

Ulla Diedrichsen (V)

Hendrik Bijloo (L)

Ulf Hildebrandt (M)


Mattias Svedberg (S)

Hans Karlsson (SD)


Krisledningsnämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Ulla Kalander-Karlsson

Hendrik Bijloo (L)


Niklas Hermansson (C)

Ulf Hildebrandt (M)

Tomas Carlsson (SD)

Mats Larsson (SD)


Bergslagens överförmyndarnämnd

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Ordförande

Arne Eklund (S)

Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun

Susanne Grundström (S) Hällefors kommun

Mats Sundberg (S) Nora kommun

Klara Sandberg (LPo) Nora kommun

Maria Lagerman (S) Lindesbergs kommun

Lena Kallionpää (S) Lindesbergs kommun

Bertil Jansson (M) Lindesbergs kommun

Christian Nygren Kolvik (M) Lindesbergs kommun


Sydnärkes lönenämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Nerikes Brandkår

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S)

Ulf Hildebrandt (M)


Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Mattias Svedberg (S)

Ewa-Leena Johansson (S)

Niklas Hermansson (C)

Jörgen Hart (M)

Allan Myrtenkvist (S), Hällefors kommun

Vakant (S), Hällefors kommun

Olle Samuelsson (C), Hällefors kommun

Robert Örtlund (M), Hällefors kommun

Hans Knutsson (S), Nora kommun

John Sundell (KD), Nora kommun

Jan Rylander (NP), Nora kommun

Andreas Vidlund (SD), Nora kommun

Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun

Stefan Eriksson (S), Lindesbergs kommun

Jonas Kleber (C), Lindesbergs kommun

Lennart Olsson (S), Lindesbergs kommun

Sven-Erik Larsson (M), Lindesbergs kommun

Kent Hiding (KD), Lindesbergs kommun


Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarsevice

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Valberedning

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S) Ordförande

Helena Heiser (SD)

Hans Karlsson (SD)

Linn Wennberg (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Eva Renberg (V)

Ulla Diedrichsen (V)

Ralf Nielsen (L)

Hendrik Bijloo (L)

Jörgen Hart (M)

Ulf Hilding (M)

 

Niklas Hermansson (C)Styrelse i Stiftelsen Stora Gården 2019-2020

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Gert Stark (S)

Antti Tsupukka (S)

Hendrik Bijloo (L)

 

Tomas Carlsson (SD)


Niklas Hermansson (C)Styrelsen i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Jon Brossberg (S)

Maud Tsupukka (S), Vice Ordförande

Arne Eklund (S)

Veronica Andersson (S)

Antti Tsupukka (S)


Nämndemän till Örebro Tingsrätt 2016-2019Astrid Dahl (V)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Gode män för fastighetsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen

Sakkunniga tätortsfrågor

Sakkunniga landsbygdsfrågor

Ewa-Leena Johansson (S)

Jon Brossberg (S)

Jon Brossberg (S)

Veronica Andersson (S)

Veronica Andersson (S)

Ewa-Leena Johansson (S)

Antti Tsupukka (S)

Antti Tsupukka (S)

Henk Bijloo (L)

Henk Bijloo (L)

Mathias Eriksson (SD)

Mathias Eriksson (SD)


Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Ordinarie

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Veronica Andersson (S)

Lena Berglund (S)

Gert Stark (S)

Astrid Dahl (V)

Ulf Hildebrandt (M)

 


Ledamöter i Regionala samverkansrådet

Ledamöter


Ewa-Leena Johansson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för kultur

Ledamot

Ersättare

Hendrik Bijloo (L)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för folkhälsa

Ledamot

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Ulla Kalander-Karlsson (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för social välfärd och vård

Ledamot

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Therese Olsson (V)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för skola, utbildning och kompetenshöjning

Ledamot

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Astrid Dahl (V)


Ledamot och ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Niklas Hermansson (C)


Ledamot och ersättare i Regionala miljö- och naturvårdsrådet

Ordinarie

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län

Ordinarie

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i Partnerskap Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Hendrik Bijloo (L)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Bergslagsdiagonalen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (L)


Ledamot och ersättare i Intresseföreningen Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (L)

 

Ledamot och ersättare i Arbågaåns vattenförbund

Ordinarie

Ersättare

Antti Tsupukka (S)

Ronnie Edvardsson (MP)


Representant i Djäkens samfällighetEwa-Leena Johansson (S)Stämoombud och ersättare i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening

Ombud

Ersättare

Mathias Eriksson (SD)

Ulf Hildebrandt (M)

 

Stämoombud och ersättare i Hopajola

Ombud

Ersättare

Ken Karlsson (S)

Mathias Eriksson (SD)


Representanter i Partnerskap för sociala innovationer

Ordinarie


Bo Wallströmer


Kent LiljendahlRepresentanter i Region Örebro läns demokratinätverk

Ordinarie


Antti Tsupukka (S)


Anders Andersson


 

Representanter i Arbetsmarknadsrådet

Ordinarie


Ewa-Leena Johansson (S)

 

Ulf Hildebrandt (M)


 

Representant och ersättare i samhällsråd T

Representant

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Lena Berglund (S)

Relaterat

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00