Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bostadsanpassning

Vem kan få bidraget?

Bostadsanpassning lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Om du eller någon i ditt hushåll har en varaktig funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas. Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag från kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen handlägger bidragsansökningarna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

Bidraget avser anpassning av den permanenta bostaden för att underlätta för personen med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen godkänna den sökta anpassningen.

Vad lämnas bidrag till?

Bidrag lämnas till anpassning av bostadens fasta funktioner. Till fasta funktioner räknas det som normalt inte tas med vid flytt. Anpassningen måste vara nödvändig för att bostaden ska fungera.
Vanliga anpassningar är

  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar, dörröppnare
  • anpassning av badrum, kök
  • föstärkning av belysning
  • ramp vid entré

Du kan få bidrag till andra åtgärder men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärderna och funktionshindret. Nödvändigheten av anpassningen måste styrkas med intyg från en sakkunnig till exempel en arbetsterapeut eller läkare.
Det ska inte röra sig om ett tillfälligt funktionshinder eller normalt bostadsunderhåll.

Att tänka på

Möjligheterna att få anpassning vid flytt till en ny bostad är begränsade på grund av att man som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Ett exempel på en bostad som troligtvis inte är lämplig att byta till, är en bostad i två våningsplan, eftersom den funktionshindrade kan tänkas behöva få en hiss installerad mellan våningsplanen. En sådan installation räknas som kostnadskrävande och kommunen kommer då inte att bevilja bidrag.

Hur ansöker du om bostadsanpassningsbidrag?

En komplett ansökan ska innehålla

  • ifylld ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag
  • intyg om din funktionsnedsättning
  • offert eller kostnadsberäkning
  • medgivande från fastighetsägaren om att anpassningsåtgärderna får göras och att du inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick när du lämnar den
  • i vissa fall ritningar och bygglov/bygganmälan

Här hittar du ansökningsblanketter

Du kan få hjälp med ansökan

Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa dig med råd om lämpliga åtgärder. För att komma i kontakt med kommunens arbetsterapeuter kan du kontakta växeln i din kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens handläggare kan hjälpa dig med att ta in offerter och söka fastighetsägarens medgivande. Då måste du fylla i blanketten för fullmakt som du hittar här ovanför.

Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Kungsgatan 41
711 30 Lindesberg.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information om bostadsanpassning.

Relaterat

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen
Gata, park och idrott, lokal, miljöservice, vatten och avlopp. Miljö- och byggfrågor, fysisk planering, livsmedelskontroll och energi- och klimatrådgivning

Öppettider: Mån-fre 8-16.
Lunchstängt 12–13.
Dag före helgdag 8-12.

servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40
Besöksadress: Industrivägen 7, Nora

Samhällsbyggnadsförbundets besöksadress:
Kungsgatan 41, Lindesberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00