Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur ljusnarsberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Ljusnarsbergs kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare, oavsett eventuella funktions­nedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1) Länk till annan webbplats.. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Vissa landmärken /snabbvägar kan (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Problem vid användning med svårigheter att läsa eller förstå

  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.

Problem med nedsatt finmotorik eller styrka.

  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast slutet av 2024.

Lansering av webbplatsen

Webbplatsen publicerades 2014, omgjord till responsiv webbplats 2015. Vi anser att det är oskäligt betungande anpassning på webben idag då kommunen idag arbetar med en ny, tillgänglighetsanpassad webb.

Senaste bedömningen gjordes i början på 2019.

Redogörelsen är uppdaterad 1/12 2022

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg