Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Om Webbplatsen

Webbplatsens innehåll och ansvar

Informationsansvar följer med verksamhetsansvar. Det innebär att varje enhet ansvarar för att den information som man publicerar på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad.

Ljusnarsbergs kommuns webbplats är skapad med webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Bifogade filer

Det flesta bifogade filer som läggs ut på webbplatsen är i PDF-format. Även Word- och Exceldokument kan förekomma. För att kunna läsa/öppna PDF-dokument måste du ha Adobe Reader installerat på din dator. På Adobes webbplats kan du ladda ned Acrobat Reader gratis.

Bilder och grafik

Bilder och grafik på hemsidan skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna oavsett metod. Bilderna på webbplatsen får inte användas utan fotografernas medgivande.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg