Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Servicegrupp

Vad gör servicegruppen

Kommunens servicegrupp kan hjälpa dig med:

  • snöröjning
  • sandning
  • gräsklippning
  • bortforsling av sådant som ska lämnas till Skärets återvinningscentral

Vem kan ansöka om servicegruppens hjälp?

Följande kriterier ska uppfyllas för att ansökan om tjänster som kommunens servicegrupp utför ska kunna beviljas.

Service kan utgå till personer som fyllt 70 år och däröver, som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende på folkbokföringsadressen.

Gällande personer som ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla är minst fyllda 70 år.

Undantag till ovanstående kriterier kan göras då personer under 70 år har beviljad hemtjänst.

Gällande personer som ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla har beviljats hemtjänst.

Uppfyllande av ovanstående kriterier garanterar dock inte att tjänsten erhålls.

Det är Servicegruppens möjligheter till utförande av tjänsten som avgör hur många som kan ta del av den.

Kommunen tillämpar fast prissättning för klippning, och trimning av gräsmattor. Då tjänsten är en form av abonnemang, kommer avdrag på pris med anledning av torka eller på grund av att Ni som kund inte önskar få tjänsten utförd vid vissa tillfällen, inte att göras.

Arbetskraften i Servicegruppen är begränsad. Arbetsmarknadsenheten kan därför komma att tillhandahålla tjänsten enligt turordning, vilken styrs av det datum Er ansökan inkom till Ljusnarsbergs kommun. Ni som eventuellt inte kommer erhålla tjänsten hänvisas till privata alternativ.

Tjänsten i fråga och liknande hushållsnära tjänster är frivillig att tillhandahålla för Sveriges kommuner. I Kommunallagen (2017:725) finns särskilda regler som kommuner måste följa.

Information gällande Servicegruppens tjänster  Pdf, 1 MB.

Prissättning gräsklippning

Kvadratmeter gräsmatta som klipps

Pris per månad vid
klippning 1 gång varannan vecka

Pris per månad vid

klippning 1 gång i veckan

Upp till 500

180 kronor

300 kronor

Öve 500 och upp till 1000

300 kronor

500 kronor

Över 1000 och upp till 1500

600 kronor

1000 kronor

Över 1500 och upp till 2000

900 kronor

1500 kronor

Pris inkl. 25% moms

För att beräkna den yta Ni önskar få klippt, ska ytan för byggnader, infarter, grusgångar och större odlade ytor räknas bort. Träd och enskilda buskar medför dock merarbete vid gräsklippning/trimning och ska däremot inte räknas bort.

Om del av den yta som utgör gräsmatta inte ska klippas, måste den del som ska klippas märkas upp. Den yta som märks upp, ska sedan vara den samma under hela säsongen, d.v.s. det kommer inte att klippas olika delar av gräsmattan/grönytan från gång till gång.

Om Ni är osäker över hur beräkning av gräsmattans yta och/eller hur uppmärkning ska ske, kan servicegruppen vara Er behjälplig med det under vecka 14 och 15.

Anmälningsblanketten avser endast tjänsterna gräsklippning och trimning av gräs. Trimning kommer dock inte ske lika frekvent som gräsklippning och utförs inte inom denna tjänst på områden där gräset fått växa fritt.

Genom direktkontakt med Servicegruppen, kan det i mån av tid finnas möjlighet att boka klippning av häckar och buskar, röjning av gräs på ytor som inte är gräsmatta, samt bortforsling av inventarier, material etc. som kan lämnas till Skärets återvinningscentral. Kostnaden för dessa tjänster är 150 kronor per påbörjade 30 minuter. Gräsklippning prioriteras dock alltid.

Fakturering sker per månad fr.o.m. juni t.o.m. oktober. Faktura adresseras till den som angivits som sökanden. Vid utebliven betalning upphör servicen.

Ansökningsblankett för nedladdning Länk till annan webbplats.

Blanketten finns även att hämta i receptionen på kommunhuset.

Finns det andra alternativ?

Ni som inte uppfyller kriterierna för att erhålla servicegruppens tjänster eller som uppfyller kriterierna, men som Servicegruppen inte har tillräckligt med personalresurser för att kunna erbjuda tjänst till, kan vända Er till privata aktörer i kommunen.

Exempel på privata aktörer som kan hjälpa dig:

Macken Kopparberg

Kontakt: 0580-713 00
macken@kopparberg.net
https://www.kopparberg.net/ Länk till annan webbplats.

Hedlunds Bygg och Fastighetsservice AB

Kontakt: Sten Hedlund: 070-311 94 30
Per Hedlund: 070-277 10 71
Ove Hedlund: 070-550 61 20
hedlunds-bofab.se Länk till annan webbplats.

Älvhöjdens Allervice

Kontakt: 0580-230 88
alvhojdens-allservice@hotmail.com

Kopparbergs Allservice Aktiebolag

Kontakt: 076-420 99 90
info@kopparbergsallservice.se

Jonny Kaas Bygg & Allservice AB

Kontakt: Kyrkvägen 48
714 31 Kopparberg
Telefon: 070-6828098

Senast uppdaterad

Kontakt

Thomas Carlsson
Handledare för servicegruppen
070-311 94 29

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg