Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Upphandling och inköp

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen, LOU

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling. Det framgår av upphandlingsreglerna, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Samordnad upphandling

Ljusnarsbergs kommun deltar sedan starten 1994 i Inköpssamverkan i Örebro län. Inom Inköpssamverkan görs gemensamma upphandlingar för de kommuner som ingår. Det praktiska arbetet utförs av Upphandlings- och uppföljningsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Örebro kommun. Samarbetet bygger på att varje kommun är en upphandlande enhet enligt LOU som fattar sina egna beslut samt tecknar egna avtal. Detta medför att samtliga ingående kommuner deltar aktivt i upphandlingsprocessen. Inköpssamverkan tillför kommunen professionell kompetens så att lagen om offentlig upphandling följs samt fördelar genom kommungemensamma avtal med leverantörer.

Samordnad upphandling görs även genom SKL, Kommentus inköpscentral och Kammarkollegiet där hela Sveriges offentliga verksamhet kan delta samt, i vissa fall, mellan kommunerna i norra länsdelen (KNÖL). Vissa kommunspecifika upphandlingar görs via upphandlingsenheten på Ljusnarsbergs kommun.

Vi du läsa mera om LOU och förfarandet vid offentlig upphandling se länk till Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

E-faktura

Från 1a april 2019 ska ni som är leverantör till oss skicka era fakturor till oss som elektroniska fakturor. 

Läs om hur du använder e-faktura Pdf, 213 kB.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg