Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Anhörigstöd

Din roll som anhörig

Det finns många i vår kommun som vårdar, hjälper eller stödjer någon sjuk anhörig, som finns i ett ordinärt boende. Vet du, som är anhörig/närstående, om att du har möjlighet att få råd, stöd och hjälp?

Som anhörig eller närstående blir du en mycket viktig person för den som är sjuk. Det är du som har både erfarenheter, minnen och kunskaper om den sjuke.

Anhörig är den som vårdar, hjälper och stödjer någon, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp och stöd för att klara av sin vardag.

Att vara anhörig eller närstående till en person, som inte klarar av vardagen på egen hand, kan vara både ensamt och tungt. Då är det viktigt att veta att det finns någonstans man kan vända sig för att få hjälp att klara av sin egen vardag.

Avlösning i hemmet

Du kan få avlösning i hemmet om du som vårdar vill göra något på egen hand, eller om den du vårdar vill vara med på någon aktivitet som han eller hon inte klarar av på egen hand och du inte vill eller orkar delta i.

Avlösning i hemmet kan få kostnadsfritt max 10 timmar per månad.

Korttidsplats eller växelvård

För att du som vårdar ska få möjlighet till längre sammanhängande vila och återhämtning, finns korttidsplats på korttidsboende eller växelvård.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

 

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg