Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Akut hjälp

Akut kontakt med socialtjänsten - socialjour
0580-805 00, 112

När du behöver få kontakt akut med socialtjänsten nås vi dagtid vardagar kl 08-16.30 på telefon 0580-805 00 och kl. 16.30-17 på 112.

Utanför kontorstid har individ- och familjeomsorgen beredskap för akuta händelser. Social beredskap nås via polismyndigheten i Örebro län på telefonnummer 112.

Akut nödsituation
112

112 ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Barnens hjälptelefon (Bris)
116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren
0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Nationella hjälplinjen
020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Psykiatrisk akutmottagning
1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen
1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.


Senast uppdaterad

Kontakt

 

Socialchef
Camilla Hofström
camilla.hofstrom@ljusnarsberg.se
0580-805 85

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg