Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Arbetsmarknadsenhet

Enhetens politiska uppdrag är att i nära samarbete med olika myndigheter och andra aktörer verka för ökad sysselsättning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragberoende bland Ljusnarsbergs kommuns invånare.

Enheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker genom bland annat praktik/sysselsättning eller kommunal vuxenutbildning.

Praktik och arbetsträning

Du som är arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet kan vid behov få praktik och arbetsträning hos kommunens arbetsmarknadsenhet.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

Kontakta arbetsmarknadsenheten

Kent Liljendahl, chef
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se
0580-806 01

Per-Erik Lindberg, handledare
per-erik.lindberg@ljusnarsberg.se
070-603 05 97

Senast uppdaterad

Kontakt

Chef arbetsmarknadsenhet och integration
Kent Liljendahl
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se

0580 - 806 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg