Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Psykisk ohälsa

Stöttar eller vårdar du någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning?

Du som är bosatt inom Örebro län och anhörig till en närstående som lever med psykiatriskt tillstånd/diagnos?

Som anhörig kan ibland du själv behöva vägledning och stöd och har här möjlighet att boka tid för individuellt stödsamtal.

Boka tid via e-post: anhorigkonsulent@psykiatrisktsamarbete.se

eller telefon 070-3204814

Område psykiatri, Region Örebro län

Anhörigstöd i samarbete med

Föreningen för Psykiatriskt Samarbete (FPS)

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg