Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ekonomi

Kommunens ekonomi

Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret.

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har tvåutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet.

Varje utskott får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider