Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Projekt

Vattenledning Sundet

  • En vattenledning anläggs i Olovsjön för att senare anslutas till den framtida reservvattentäkten.

Kopparbergs vattenverk

  • Vattenverket i Finnhyttan byggs ut för att ta emot vatten från reservvattentäkten och för att öka säkerheten för vattenleveransen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kommunchef
Mikael Pulkkinen
mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se
0580-805 43
072-576 27 70

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg