Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Äldreomsorg

Äldreomsorg i Ljusnarsbergs kommun

Kommunens nyckelord när det gäller begreppet ett värdigt liv handlar om följande; rätt till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, individanpassning, insatser av god kvalitet och gott bemötande. Nyckelorden för begreppet välbefinnande handlar om känsla av trygghet och meningsfullhet.

Den vård som kommunen erbjuder är kunskapsbaserad. Personalen är avgörande för kvaliteten och får genom kompetensutveckling och handledning verkliga möjligheter att möta de äldres behov.

Delaktighet och inflytande

I syfte att stärka delaktighet och inflytande har kommunen infört boråd/anhörigråd på alla särskilda boenden.

Här kan du läsa reglementet för boråd/anhörigråd Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokal värdighetsgaranti

Regeringens förslag om en nationell värdegrund för äldreomsorgen trädde i kraft den 1 januari 2011 genom en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453).
En sådan garanti ska vara en konkret beskrivning av vad äldre personer, deras anhöriga och övriga kommuninvånare kan förvänta sig av kommunens tjänster inom äldreomsorgen.

De lokala värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden vilket innebär att äldre personer har rätt att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Garantierna har upprättats av personalen tillsammans med berörda enhetschefer och arbetsterapeut inom vård och omsorg.

Värdighetsgarantier har införts på äldreboendet Solgården och äldreboendet Koppargården. Dessa garantier skapar riktlinjer för arbetet med omsorg av äldre och sätter ett minimum för den kvalité som de särskilda boendena kan garantera.

Värdighetsgarantier har också införts på servicehuset Treskillingen och för kunder i hemtjänsten. Dessa garantier är beroende på vilka insatser som är beviljade från kommunen.

Värdighetsgarantierna är

  • att den boende ska ha egentid med sin kontaktperson 30 min/veck
  • att nattfastan inte ska överskrida 11 timmar om den enskilde inte vill det
  • att man har rätt att byta kontaktperson om man inte är nöjd 

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg