Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov

Ansök om bygglov eller gör anmälan. Handläggningstider, regler och avgifter för bygglov.

Behöver jag bygglov

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? Här hittar du guider som tar dig igenom de vanligaste situationerna.

Ansök om bygglov

Du behöver i de flesta fall ansöka om bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Du kan också behöva ansöka om rivningslov och marklov.

Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

Bygglovsprocessen

Så här går bygglovsprocessen till. Här får du en översikt över bygglovsprocessen från ansökan till när byggnaden får börja användas. Du får tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Byggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

Avgifter inom bygglov

Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker. Vad du ska bygga, var du ska bygga, hur stort du ska bygga och hur mycket arbete som behöver läggas ner på bygglovet spelar roll.

Bygga utan tillstånd

Strandskydd

Solfångare och solceller

Ekonomibyggnader

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg