Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg för Ljusnarsbergs kommun 2022

Ytterliggare justeringar av avgifter kommer att göras under 2022.

Hemtjänst
Maxtaxa för hemtjänst i ordinärt boende 2 170 kr/månad

Minimibelopp (förbehållsbelopp)
Ensamboende: 5 653 kr/månad
Makar och sammanboende, per person: 4 707 kr/månad

Hemtjänst/nattpatrull/anhörigvård
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift.
452 kr/timme, max 2 170 kr/månad

För att justering av hemtjänstavgiften ska ske, ska de utförda timmarna under en och samma kalendermånad understiga 5 timmar. I annat fall är det avgiftsutrymme eller maxavgift som gäller.

1 timme/månad = 452 kr
2 timme/månad = 904 kr
3 timme/månad = 1 356 kr
4 timme/månad = 1 808 kr
5 timme/månad eller fler = 2 170 kr


Trygghetslarm
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 373 kr/månad.

Borttappad larmknapp
Första gången, 50 % av totalkostnad, 350 kr.
Aandra gången, tredje gången o.s.v. 100 % av totalkostnad, 700 kr.


Ledsagare
Till sjukhus eller annan vårdinrättning
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 452 kr/gång


Dagvård/arbetsterapi
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 82 kr/tillfälle (kostavgift tillkommer)


Kostavgift dagvård/arbetsterapi
78 kr/tillfälle (65 % av heldygnskost/30 dagar + tillagning och distribution)


Kommunal hälso- och sjukvård
452 kr/timme


Korttidsboende/växelvård
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift
142 kr/dygn (kostavgift tillkommer)


Kostavgift korttidsboende/växelvård
131 kr/dygn (hänsyn tas vid beräkning av förbehållsbeloppet)
Kostavgift för korttidsplats får aldrig överskrida heldygnskost (motsvarar cirka 28 dygn)


Livsmedelskostnad
Matlåda/matdistribution
68 kr/matlåda
Matbricka (Treskillingen)
72 kr/matbricka


Särskilt boende
Omvårdnad vid särskilt boende
2 170 kr/månad

Kostavgift i särskilt boende
3 619 kr/månad


Förbehållsbelopp i särskilt boende
Koppargården: Minimibelopp 5 373 kr/månad + tillägg kost 1 649 kr/månad – div avdrag 670 kr = 6 352 kr (förbehållsbelopp)

Solgården: Minimibelopp 5 373 kr/månad + tillägg kost 1 649 kr/månad – div avdrag 425 kr = 6 597 kr (förbehållsbelopp)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Följebrev inkomstblankett.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2020-01-22 10.48
Inkomstblankett.pdf Pdf, 171 kB. 171 kB 2020-01-22 10.48
Översikt (2021) över de vanligaste avgifterna inom hemtjänst och hemsjukvården.pdf Pdf, 60 kB. 60 kB 2021-04-29 14.53

Senast uppdaterad

Kontakt

Avgiftshandläggare
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
0580-805 77
Telefontid 13.00-14.00

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg