Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg för Ljusnarsbergs kommun 2021

Högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende
2 139 kr/månad (2020 års nivå)


Minimibelopp (förbehållsbelopp)
Ensamboende: 5 339kr/månad (2020 års nivå)
Makar och sammanboende, per person: 4 512 kr/månad (2020 års nivå)


Hemtjänst/nattpatrull/anhörigvård
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
452 kr/timme, max 2 139 kr/månad (maxavgift, 2020 års nivå)


För att justering av hemtjänstavgiften ska ske, ska de utförda timmarna under en och samma kalendermånad understiga 5 timmar. I annat fall är det avgiftsutrymme eller maxavgift som gäller.


1 timme/månad = 452 kr
2 timme/månad = 904 kr
3 timme/månad = 1 356 kr
4 timme/månad = 1 808 kr
5 timme/månad eller fler = 2 125 kr


Trygghetslarm
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
373 kr/månad


Borttappad larmknapp första gången, 50 % av totalkostnad.
350 kr. (2020)


Borttappad larmknapp andra gången, tredje gången o.s.v. 100 % av totalkostnad. 700 kr. (2020)


Ledsagare till sjukhus eller annan vårdinrättning
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
452 kr/gång


Dagvård/arbetsterapi
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
82 kr/tillfälle (kostavgift tillkommer)


Kostavgift dagvård/arbetsterapi
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
78 kr/tillfälle (65 % av heldygnskost/30 + tillagning och distribution)


Kommunal hälso- och sjukvård
452 kr/timme


Korttidsboende/växelvård
(Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift)
142 kr/dygn (kostavgift tillkommer)


Kostavgift korttidsboende/växelvård
131 kr/dygn (hänsyn tas vid beräkning av förbehållsbeloppet) Kostavgift för korttidsplats får aldrig överskrida heldygnskost (motsvarar cirka 28 dygn)


Livsmedelskostnad
Matlåda/matdistribution
68 kr/matlåda
Matbricka (Treskillingen)
72 kr/matbricka


Särskilt boende
Omvårdnad vid särskilt boende
2 125 kr/månad (2020 års nivå)


Kostavgift i särskilt boende
3 619 kr/månad (2020 års nivå)


Förbehållsbelopp i särskilt boende
Koppargården: Minimibelopp 5 249 kr/månad + tillägg kost 1 503 kr/månad – div avdrag 670 kr = 6 161 kr (förbehållsbelopp)
Solgården: Minimibelopp 5 249 kr/månad + tillägg kost 1 503 kr/månad – div avdrag 425 kr =
6 406 kr (förbehållsbelopp)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Följebrev inkomstblankett.pdf 22.9 kB 2020-01-22 10.48
Inkomstblankett.pdf 171.1 kB 2020-01-22 10.48
Taxor avgifter äldre- och handikappomsorgen 20200101.pdf 327.9 kB 2020-07-03 15.51
Översikt (2021) över de vanligaste avgifterna inom hemtjänst och hemsjukvården.pdf 59.8 kB 2021-04-29 14.53

Senast uppdaterad

Kontakt

Avgiftshandläggare
Biserka Savic
biserka.savic@ljusnarsberg.se
070-420 48 57
0580-80577
Telefontid 13.00-14.00

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider