Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg för Ljusnarsbergs kommun 2024

Hemtjänst
Maxtaxa för hemtjänst i ordinärt boende 2 575 kr/månad

Minimibelopp (förbehållsbelopp)
Ensamboende: 7 062 kr/månad
Makar och sammanboende, per person: 5 762 kr/månad

Hemtjänst/nattpatrull/anhörigvård
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift.
515 kr/timme, max 2 575 kr/månad

För att justering av hemtjänstavgiften ska ske, ska de utförda timmarna under en och samma kalendermånad understiga 5 timmar. I annat fall är det avgiftsutrymme eller maxavgift som gäller.

1 timme/månad = 515 kr
2 timme/månad = 1 030 kr
3 timme/månad = 1 545 kr
4 timme/månad = 2 060 kr
5 timme/månad eller fler = 2 575 kr


Trygghetslarm
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 407 kr/månad.

Borttappad larmknapp
Första gången, 50 % av totalkostnad, 560 kr.
Aandra gången, tredje gången o.s.v. 100 % av totalkostnad, 1 120 kr.


Ledsagare
Till sjukhus eller annan vårdinrättning
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 515 kr/gång


Dagvård/arbetsterapi
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift, 97 kr/tillfälle (kostavgift tillkommer)


Kostavgift dagvård/arbetsterapi
93 kr/tillfälle (65 % av heldygnskost/30 dagar + tillagning och distribution)


Kommunal hälso- och sjukvård
515 kr/timme


Korttidsboende/växelvård
Kontrolleras mot avgiftsutrymme och ingår i maxavgift
168 kr/dygn (kostavgift tillkommer)


Kostavgift korttidsboende/växelvård
155 kr/dygn (hänsyn tas vid beräkning av förbehållsbeloppet)
Kostavgift för korttidsplats får aldrig överskrida heldygnskost (motsvarar cirka 28 dygn)


Livsmedelskostnad
Matlåda/matdistribution
81 kr/matlåda
Matbricka (Treskillingen)
85 kr/matbricka


Särskilt boende
Omvårdnad vid särskilt boende
2 575 kr/månad

Kostavgift i särskilt boende
4 292 kr/månad


Förbehållsbelopp i särskilt boende
Koppargården: Minimibelopp 7 062 kr/månad + tillägg kost 962 kr/månad – div avdrag 650 kr = 7 374 kr (förbehållsbelopp)

Solgården: Minimibelopp 7 062 kr/månad + tillägg kost 962 kr/månad – div avdrag 435 kr = 7 589 kr (förbehållsbelopp)

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg