Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förskola

I Ljusnarsberg finns tre förskolor; i centralorten Kopparberg finns förskolorna Garhyttan och Skogsgläntan. I Ställdalen finns förskolan Åstugan.

När du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig erbjuder vi omsorg för ditt barn. När ditt barn fyller tre får du erbjudande om femton avgiftsfria timmar per vecka enligt principen för allmän förskola.

Förskolan har en egen läroplan(Lpfö/18) som bygger på att omsorg och pedagogik hör samman och är det första steget i ett livslångt lärande. I läroplanen betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Kommunen har ansvar för att förskolan har en god kvalitet.

Välkommen till oss!

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg