Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Utbildning & Barnomsorg

Grundskola, fritidshem och förskoleklass

Kommunal ggrundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem, ansökan och studievägledning.

Förskola och barnomsorg

Kommunal förskola - information, blanketter, ansökan och pedagogisk inriktning.

Vuxenutbildning och gymnasium

Komvux, SFI, gymnasium, ansökan, betygskopior, studievägledning, studieutbud med mera.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg