Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sophämtning

Soptunnorna töms på olika tider beroende på vilket abonnemang du har. Matavfall Matavfallet hämtas alltid varannan vecka. Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall. Hemkompostering Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om. Paketering av sopor Det är viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur. Du som är fastighetsägare bör tänka på att göra följande: Lämna fritt utrymme runt kärlen. Ytan som kärlet står på och vägen mellan uppställningsplatsen och hämtningsfordonet ska vara plan, fast och utan kanter eller hinder. Avfallshämtning med en sidlastande avfallsbil I områden där tömning sker med en sidlastande avfallsbil ska avfallskärlen stå plant och stadigt placerade i gatunivå och med lockens öppningar på kärlen mot körbanan. Avståndet från körbanan till kärlen får max vara 1,6m. Hanteringsavstånd måste finnas mellan kärlen samt på sidorna av kärlen och bakom kärlen, 0,5m fritt är det som gäller. Det ska även vara helt fritt framför kärlen. Tak och grenar får inte förekomma, fri höjd gäller ovanför kärlen. Avfallshämtning i vintertider När vintern kommer med snö och kyla vill vi ge dig som fastighetsägare några tips och råd som hjälper oss i arbetet med att hämta ditt avfall. Tänk på att: Hämtningsvägen ska vara snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram Hämtpersonalen ska kunna dra kärlet från din tomt till sopbilen. Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar. Blöta sopor kan frysa fast i kärlet vilket försvårar tömningen. Om matavfallspåsarna fryser fast: Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp vätska. Använd påshållaren du fått. Den ventilerar påsen och fukten avdunstar. Låt påsen ligga ute och frysa till innan du lägger den i kärlet. Täck gärna över påsen med en hink för att skadedjur inte ska komma åt avfallet. Lägg gärna en tidning i botten på kärlet. Om matavfallet ändå fryser fast i kärlet, försök hacka loss påsarna med en spade eller kvast. Relaterade e-tjänster Mina sidor - SBB Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg