Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sotning

1 januari 2018 blev Ljusnarsbergs kommun medlem i Nerikes Brandkår. I Nerikes Brandkårs uppdrag ingår förutom räddningstjänstuppdraget att se till att sotning och brandskyddskontroll utförs i enlighet med lag om skydd mot olyckor. Under en övergångsperiod (2018) har Räddningstjänsten i Ludvika utfört uppdraget åt Nerikes Brandkår.

Du som bor i Ljusnarsbergs kommun behöver inte göra något för att få fortsatta tjänster utförda av den nya entreprenören. Sotning och brandskyddskontroll kommer att aviseras som vanligt, men då av Ludvikasotarn AB. I samband med att Ludvikasotarn AB tar över uppdraget kommer Peter Pyykkinen, som fungerat som sotarmästare i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner, att anställas av den nya entreprenören, vilket borgar för en fortsatt god verksamhet.

Sotning och brandskyddskontroll sker hos privatpersoner, i industrier och offentliga byggnader som har eldstäder eller imkanaler. Intervallen för sotning och brandskyddskontroll följer fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har och hur mycket du eldar. Du kan läsa mer om frister och taxor på Nerikes Brandkårs hemsida. Där finns även mer information om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.

Har du anlitat en annan behörig sotare, eller sotar själv, så behöver du inte göra något i samband med bytet av skorstensfejarmästare i kommunen. Det är fortfarande du som har ansvar att sotning av din fastighet sker enligt gällande frist.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ludvikasotarn AB eller Nerikes Brandkår.

Nerikes Brandkår: Ulf Smedberg, 010-176 76 00, www.nerikesbrandkar.se Länk till annan webbplats.

Ludvikasotarn AB: 073-841 96 16, www.ludvikasotarn.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider