Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Vatten och avlopp, slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:


Fast avgift

Avgift/år (kr)

Småhusfastighet

5 497

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet


2,5 m³/h

15 941

6 m³/h

41 447

10 m³/h

107 762


Rörlig avgift

Avgift m³/h

Enbart vatten

15,40

Enbart spillvattenavlopp

23,20

Vatten och spillvattenavlopp

38,60


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
5 497 kr (fast avg) + 150 * 38,60 kr (rörlig avg) = 11 287 kr/år inkl. moms


Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1 581

Tillägg för större volym/m³

307

Tillägg för slangdragning/m

20

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2 698

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

3 151

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

869

Fullständig slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan nedan


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg