Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Vatten och avlopp, slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:


Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max 2 lägenheter

3858

Flerbostadshus, företag och övrigt:


2,5 m³/h

11188

6 m³/h

29089

10 m³/h

75631


Rörlig avgift

Avgift m³/h

Enbart vatten

11,20

Enbart spillvattenavlopp

16,70

Vatten och spillvattenavlopp

27,90


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
3858 kr (fast avg) + 150 * 27,90 kr (rörlig avg) = 8043 kr/år inkl. moms


Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1387

Tillägg för större volym/m³

260

Tillägg för slangdragning/m

19

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2448

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2883

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

820

Fullständig slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan nedan


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider