Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Vatten och avlopp, slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:


Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max 2 lägenheter

4 198

Flerbostadshus, företag och övrigt:


2,5 m³/h

12 174

6 m³/h

31 652

10 m³/h

82 295


Rörlig avgift

Avgift m³/h

Enbart vatten

12,00

Enbart spillvattenavlopp

17,90

Vatten och spillvattenavlopp

29,90


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
4 198 kr (fast avg) + 150 * 29,90 kr (rörlig avg) = 8 683 kr/år inkl. moms


Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1 461

Tillägg för större volym/m³

278

Tillägg för slangdragning/m

19

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2 542

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2 984

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

838

Fullständig slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan nedan


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se