Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Vatten och avlopp, slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:


Fast avgift

Avgift/år (kr)

Småhusfastighet

5 142

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt annan fastighet


2,5 m³/h

14 398

6 m³/h

37 435

10 m³/h

97 331


Rörlig avgift

Avgift m³/h

Enbart vatten

14,20

Enbart spillvattenavlopp

21,40

Vatten och spillvattenavlopp

35,60


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 150 m³ vatten per år:
5 142 kr (fast avg.) + 150 * 35,60 kr (rörlig avg.) = 10 482 kr/år inkl. moms


Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1 740

Tillägg för större volym/m³

380

Tillägg för slangdragning/m

24

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2 990

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

3 520

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

1 040

Fullständig slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan nedan


Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg