Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunens högsta beslutande instans

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 21 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Ljusnarbergs kommun. I princip allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i ett utskott eller i kommunstyrelsen.

Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Val till kommunfullmäktige

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Ljusnarbergs kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige.

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) 8 ledamöter, 4 ersättare
  • Centerpartiet (C) 1 ledamöter, 3 ersättare
  • Liberalerna (L) 1 ledamot, 2 ersättare
  • Miljöpartiet (MP) 1 ledamöter, 2 ersättare
  • Moderata Samlingspartiet (M) 3 ledamöter, 2 ersättare
  • Sverigedemokraterna (SD) 6 ledamöter, 3 ersättare
  • Vänsterpartiet (V) 1 ledamöter, 2 ersättare

Presidium

Presidiet består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden med ansvar för fullmäktiges sammanträden, initiativ till och uppföljning av tillfälliga beredningar, kontakter med den kommunala revisionen samt samråd med gruppledarna och kommunstyrelsens presidium.
Ordförande för kommunfullmäktiges presidium är:

Ordförande: Ken Karlsson (S)
1:a vice ordförande: Mathias Eriksson (SD)
2:a vice ordförande: Jörgen Hart (M)


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunfullmäktige är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

Ordinarie

Ersättare

Daniel Johansson (M)

Ingemar Kjellin (M)

Jörgen Hart (M) 2:e Vice ordförande

Ulf Hildng (M)

Peter Johansson (M)

Matti Pakola (C)

Niklas Hermansson (C)

Kai Pakola (C)

Hendrik Bijloo (L)

Ralf Nielsen (L)

Ewa-Leena Johansson (S)

Åsa Rosenberg (L)

Ken Karlsson (S) Ordförande

Kjell Eriksson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Annika Renbro (S)

Gert Stark (S)

Peter Lundberg (S)

Maud Tsupukka (S)

Jon Brossberg (S)

Antti Tsupukka (S)

Ulla Diedrichsen (V)

Mattias Svedberg (S)

Göran Eriksson (V)

Inger Willman (S)

Linn Wennberg (MP)

Eva Renberg (V)

Kevin Peart (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Erik Jansson (SD)

Mats Larsson (SD)

Ronnie Wegerstedt (SD)

Mathias Eriksson (SD) 1:e vice ordförande

Thomas Berntsson (SD)

Fredrik Heiser (SD)


Niklas Bäcker (SD)


Åsa Vennberg (SD)


Hans Karlsson (SD)Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider