Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunens högsta beslutande instans

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 21 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Ljusnarbergs kommun. I princip allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i ett utskott eller i kommunstyrelsen.

Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Val till kommunfullmäktige

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Ljusnarbergs kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige.

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) 8 ledamöter, 4 ersättare
  • Centerpartiet (C) 1 ledamöter, 3 ersättare
  • Miljöpartiet (MP) 1 ledamöter, 2 ersättare
  • Moderata Samlingspartiet (M) 3 ledamöter, 2 ersättare
  • Sverigedemokraterna (SD) 6 ledamöter, 3 ersättare
  • Vänsterpartiet (V) 1 ledamöter, 2 ersättare

Presidium

Presidiet består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden med ansvar för fullmäktiges sammanträden, initiativ till och uppföljning av tillfälliga beredningar, kontakter med den kommunala revisionen samt samråd med gruppledarna och kommunstyrelsens presidium.

Lyssna på Kommunfullmäktige

Nedan kan du lyssna på senaste inspelade sändningar av Kommunfullmäktige eller lyssna live.

För att lyssna på tidigare sändningar från Kommunfullmäktige följ länken: Radio Ljusnarsberg (spreaker.com) Länk till annan webbplats.

Lyssna live på Kommunfullmäktige

För att lyssna live, uppdatera webbläsaren kl. 18.00 och tryck på play.

Kommunfullmäktige sänd live:
Onsdag den 13 april, kl. 18.00
Torsdag den 12 maj, kl. 18.00
Torsdag den 16 juni, kl. 18.00
Torsdag den 15 september, kl. 18.00
Torsdag den 20 oktober, kl. 18.00
Torsdag den 10 november, kl. 18.00
Torsdag den 15 december, kl. 18.00

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se