Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunens högsta beslutande instans

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 21 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Ljusnarbergs kommun. I princip allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i ett utskott eller i kommunstyrelsen.

Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Länk till kallelser & sammanträdeshandlingar

Val till kommunfullmäktige

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2022 års val till kommunfullmäktige i Ljusnarbergs kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige.

Presidium

Presidiet består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden med ansvar för fullmäktiges sammanträden, initiativ till och uppföljning av tillfälliga beredningar, kontakter med den kommunala revisionen samt samråd med gruppledarna och kommunstyrelsens presidium.

Lyssna på kommunfullmäktige

För att lyssna live, uppdatera webbläsaren kl. 18.00 och tryck på play.

Lyssna på tidigare sändningar från kommunfullmäktige

Lyssna på kommunfullmäktige (spreaker.com) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Säkerhetssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg