Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Pristagare Årets Ljusnarsbergare

Förteckning över vinnare av priset Årets Ljusnarsbergare

2003

Pristagare: Röda Korset och Korpen för insatsen och aktiviteten "Rullstolspromenader"

2004

Pristagare: Sture "Småland" Svensson, föreningskändis med mera

2005

Pristagare: Sten Niklasson, konstnärlig ledare för Opera på Skäret

2006

Pristagare: Sven-Evert Ericson, eldsjäl i ledningen för Bångbro Folkets Hus och Sören Karlsson, entusiasmerande förgrundsgestalt i Kopparbergs Bluesförening.

2007

Pristagare: En mängd personer som deltagit och deltar i utvecklandet av Ställdalens Folkets Park.

2008

Pristagare: Hans och Jaqueline Prinselaar, för att ha stöttat asylsökande i vår kommun.

2009

Pristagare: Hans Harnisch, bevarande av kommunens gruvhistoria.

2010

Pristagare: Ralf Nielsen

2011

Pristagare: Kopparberg At War. Filmkollektivet Kopparberg At War har, trots små ekonomiska resurser, genom sitt ideella arbete visat att kreativiteten blomstrar även på landsbygden inom internationella kulturyttringar som filmkonsten.

2012

Pristagare: Eva Wikman, Ingela Bornström, Jeanette Aronsson och Wicken von Post, har genom ett gediget arbete skapat det numera årliga arrangemanget Kulturglimtar, vilket rönt uppmärksamhet i stora delar av landet och genom stort antal besökande, positivt bidragit till
att sätta Ljusnarsberg på den kulturella kartan.

2013

Pristagare: Emma Pettersson, en kraftfull ung tjej som genom hård träning och idogt arbete uppnått stora framgångar på nationell nivå i styrkelyft på såväl ungdoms- som seniornivå.

2014

Pristagare: Felicia Lidman, har genom handlingskraft, envishet och ungdomlig entusiasm engagerat spelare och tränare samt organiserat ett fotbollslag för tjejer.

Pristagare: Björn Öringbäck och Inger Aftonljus. I en tid då medieutvecklingen i landet går mot en ensidig fokusering på större kommuner, har Björn och Inger, genom skapandet av nättidningen Kopparbergarn, sett till att tillfredställa ett stort behov av lokala nyheter och reportage till personer med intresse för kommunen, vilket bemötts med stor glädje från såväl enskilda som kommunen, föreningar och näringslivet.

2015

Pristagare: Linus Andersson har genom sin fantastiska röst fascinerat såväl yngre som äldre musikälskare och givit samtliga som haft möjligheten att höra hans sång oförglömliga upplevelser. Linus har berikat det lokala och regionala kulturlivet samt har en potential som gör att han kan nå en hur stor publik som helst. Ljusnarsbergs kommun vill med detta pris, utöver att premiera en enastående sångare, stimulera till en fortsatt karriär inom musikbranschen.

Pristagare: Sune Karlsson har genom ett mångårigt och träget ideellt arbete givit kommunens invånare tillgång till en närradio där framför allt det lokala föreningslivet givits möjlighet att profilera sig. I en tid när globaliseringen sprider sig är det av väsentlig betydelse att det lokala inte glöms bort. Utifrån detta perspektiv är Sunes insats av sådan betydelse att den förtjänar att uppmärksammas.

2016

Pristagare: Maija Qader har under många år med stort hjärta och stor generositet på ett personligt vis med empati arbetat för de personer och familjer som tvingats fly sina hemländer och kommit till kommunen. Maija har, trots de tragiska omständigheter som förorsakat de nyanländas vistelse i kommunen, med humor och glädje ständigt förgyllt deras tillvaro och skänkt mänsklig värme som medfört att hon för många uppnått status som en extra familjemedlem. Vidare bidrar Maija aktivt till ett brobyggande mellan kommuninvånare med olika etnisk bakgrund
och vistelsetid i kommunen och landet.

2017

Pristagare: Jacob Jansson är en ung man som under de senaste åren vunnit stora framgångar som rallyförare och därmed beundran och respekt i hela nationen. Genom sin framfart i rallybilen har Jacob uppnått nationell uppmärksamhet och starkt bidragit till att sätta Ljusnarsberg och Kopparberg på kartan. På detta vis är Jacob en värdig ambassadör för kommunen och en förebild för alla ungdomar.

Pristagare: Lars Olof Hermansson har berikat fritiden för flera generationer av kommunens invånare genom ett ideellt och långvarigt arbete med att iordningställa isbana. Dessa idoga insatser har
möjliggjort vinterutflykter med skridskoåkning för såväl unga som gamla och främjat det lokala friluftslivet. Lars Olof Hermanssonhar genom sin uppoffrande gärning varit en förebild för alla och visat en generositet som skänkt ett stort antal människor glädje.

2018

Pristagare: Håkan Mossberg har en genuin, värdefull och rik kunskap om kommunens historia som han frikostigt delar med sig av till alla, såväl äldre som yngre genom bland annat vandringar, texter samt bild- och filmvisningar. Inom området lokalhistorisk kompetens är Håkan ett
unikum. Därutöver ståtar Håkan Mossberg med enastående idrottsprestationer, sammantaget 69 Vasalopp, 40 Stockholm Marathonlopp och ett stort antal orienteringstävlingar i cirka 50 länder bär en stor respekt med sig.

2019

Pristagare: Gunilla Råstock arrangerar, genom ideellt och altruistiskt arbete, kontinuerliga roliga och kreativa aktiviteter som medför glädje för och stor uppskattning från barn och deras närmaste. Därtill är Gunilla Råstock en aktiv positiv kraft inom det lokala föreningslivet, en eldsjäl som är en ovärderlig tillgång inom föreningslivet.

2020

Pristagare: Linnéa och Rickard har, med ungdomlig entusiasm, ett stort och starkt engagemang i kommunens kultur- och föreningsliv, vilket skapar mycket glädje för såväl unga som gamla. Genom deras kreativitet och handlingskraft skapar de aktiviteter som förgyller tillvaron för alla. Därtill bidrar de aktivt till att främja en hälsosammare livsstil bland kommunen medborgare. Linnéa och Rickard utgör med sin gärning en mycket god förebild för alla, i synnerhet gäller detta för kommunens barn och ungdomar.

2021

Pristagare: Nicklas Kempegård har med sin entusiasm och en exceptionell drivkraft åter aktiverat sporten handboll i kommunen. Genom sitt goda ledarskap har Nicklas skapat ett handbollslag bestående av ett stort antal ungdomar som skänkt dessa glädje, gemenskap och en positiv fritidsaktivitet. Vidare har Nicklas utvecklat ett brett samarbete med övriga handbollsföreningar i landet.

Trots allvarlig olycka har inte Nicklas gjort avkall på sitt starka engagemang för handbollen i kommunen och det ungdomslag han leder

2022

Pristagare: Elin Hector och Christina "Kicki" Hedlund Hendahl.

Elin och Kicki har som initiativtagare med stor energi och stort engagemang etablerat Folkets Trädgård till att bli en mötesplats i Ställdalen för människor i alla åldrar.

Deras idoga arbete med att arrangera ett stort och varierat utbud av aktiviteter inom ett flertal områden, har skapat en stark gemenskap i Ställdalen och rönt såväl stor uppskattning som positiv och rättmätig uppmärksamhet.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg