Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Tillsammans minskar vi elanvändningen

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd, med höga elpriser och risk för elbrist i vinter. Energimyndigheten uppmanar nu alla, både privatpersoner och företag, att hjälpa till att minska elanvändningen.

Vad gör Ljusnarsbergs kommun?

  • Vi fortsätter och påskyndar arbetet med att byta till LED-belysning i kommunala byggnader.
  • Vi ser över automatisk släckning, timer eller närvarostyrd belysning.
  • Spara minst 2% av elanvändningen genom effektivisering.
  • Värme och ventilation ses över i alla fastigheter så att inget används i onödan.
  • Användningen av torkskåp i skola/förskola ses över.
  • Julbelysning utomhus kommer vara tänd kortare tid. Ingen ytterligare belysning sätts upp (sparar arbetstimmar).
  • Mindre julbelysning sätts upp i fönster i kommunala fastigheter, LED-lampor ska användas.
  • Temperaturen sänks inomhus där det är möjligt.
  • Alla kommunens medarbetare kommer att bli informerade om hur de kan bidra till minskad elanvändning, bland annat att använda mindre varmvatten och stänga av datorer och belysning när de går för dagen.

Det här kan du göra för att bidra till minskad elförbrukning

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Fler tips för dig som är privatperson

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder gratis energirådgivning. Du kan kontakta oss för att få råd om exempelvis uppvärmning, transport, statliga bidrag, solceller och elbilsladdning. Rådgivning och tips - Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats.

Guide för dig som vill energieffektivisera hemma, energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Fler tips för dig som är företagare

Guide för dig som vill energieffektivisera ditt företag, energimyndigheten.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du beredskap för strömavbrott?

Du som individ har ett ansvar att förbereda dig inför eventuella kriser och vara beredd på att klara dig själv under början av en händelse som drabbar elförsörjningen.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för strömavbrott på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Säkerhetssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg