Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Serveringstillstånd för alkohol

Serveringstillstånd För att servera alkoholdrycker till allmänheten eller till slutet sällskap behöver du ansöka om ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller tillfälligt. Ansökan om serveringstillstånd För att få ett serveringstillstånd krävs det att du lämnar in en ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap (om du ska servera alkohol vid ett enstaka tillfälle). Med slutna sällskap avses ett begränsat antal i förväg bestämda gäster som har något gemensamt utöver den aktuella tillställningen. Allt som inte är slutet sällskap räknas som allmänheten. Blankett för ansökan om serveringstillstånd Ändring av nuvarande serveringstillstånd Om du eller ditt företag har ett stadigvarande serveringstillstånd och vill ändra verksamheten behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg. Detta gäller oavsett om du vill göra stadigvarande ändringar eller tillfälliga ändringar. Du behöver ansöka om ändring om din verksamhet ska genomgå förändringar som påverkar tillsynen, till exempel byte av personer i bolaget; exempelvis ny ägare eller nya styrelseledamöter ändring av serveringsytan utökad serveringstid förändrade serveringstider nytt bolagsnamn eller ny bolagsadress olika typer av avbrott – som till exempel om du planerar att stänga din restaurang en viss period för semester eller för säsongen om tillståndet ska ändras från att gälla slutet sällskap till att vara ett tillstånd till allmänheten vilka alkoholdrycker som ska serveras på restaurangen. Anmälan om ändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses. Blankett för ändring av nuvarande serveringstillstånd Kunskapsprov Du som ansöker om ett serveringstillstånd behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som redan har genomfört ett kunskapsprov för högst fem år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov. Handläggningstider Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Exempel på handläggningstider: Stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader. Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid. Avgifter för tillstånd och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd samt för tillsyn. Avgifter för tillstånd Avgifter för tillstånd är till exempel: Permanent tillstånd för servering till allmänheten - 10 260 kronor Tillfälligt säsongstillstånd - 10 260 kronor Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten - 5 130 kronor Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 140 kronor Avgifter för tillsyn För tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd tas det ut en årlig avgift. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas av samtliga verksamheter med stadigvarande tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndshavarens omsättning av alkoholdrycker, vilken baseras på restaurangrapporten som ska lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 1 mars varje år. Avgifter för tillsyn är till exempel: För en restaurang med en omsättning mellan 500 001 - 1 000 000 kr/år med ett stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten är avgiften 10 830 kronor/år (fast avgift 2 850 kronor och rörlig avgift 7 980 kronor). Tillståndsinnehavare med servering till slutet sällskap eller provsmakningstillstånd betalar en fast avgift på 1 140 kr/år. Regler vid alkoholservering Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa de lagar och regler som gäller. Det är viktigt att du som tillståndshavare betalar skatter och andra avgifter som till exempel tillsynsavgiften i tid. Du behöver lämna in årsredovisningen i tid och utan anmärkning samt redovisa restaurangens försäljning i restaurangrapporten. Det är inte tillåtet att servera alkohol till någon som är under 18 år. Märkbart påverkade gäster får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen. Det ska alltid finnas tillgång till ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid alkoholservering i Samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer. Där finns även information om serveringstider, handläggningstider och annat. Riktlinjer alkoholservering Reglerna om alkoholservering finns bland annat i alkohollagen. Alkohollagen Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg