Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Dagverksamhet

Vad är dagverksamhet?

Dagverksamheten underlättar för den enskilde att bo hemma och att få kontakter med andra. Dagverksamheten fungerar även som avlastning och stöd för anhörigvårdare. Att ha något meningsfullt att göra och umgås med andra i en trivsam miljö kan vara ett bra stöd i vardagen.

Dagverksamhet med demensinriktning

Aktiviteterna varierar efter brukarnas behov och önskemål och kan innefatta allt från samtal till promenader eller spel, sång och musik.

Social dagverksamhet

Aktiviteterna varierar efter brukarnas önskemål och kan innefatta allt från samtal till promenader eller spel, sång och musik. Brukarna går i tidsbestämda perioder.

Hur ansöker jag?

Ansökan om dagverksamhet görs hos kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg