Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förebyggande hembesök

Hur går det till?

Vi erbjuder äldre över 80 år, som inte har hemtjänst, ett hembesök. De som fyllt 75 år och själva önskar ett förebyggande besök kan få ett sådant. Målet med dessa besök är att ge de äldre möjligheter att kunna fortsätta leva ett så aktivt liv som möjligt efter egna önskemål och förutsättningar.

Hembesöket innebär att vi bland annat ger information om hur man förebygger fallolyckor i hemmet samt ger information om kommunens olika stödinsatser, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och de aktiviteter som olika föreningar anordnar i vår kommun.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Senast uppdaterad

Kontakt

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg