Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Hemtjänst

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst är till för att ge dig möjlighet att bo i det egna hemmet när du är i behov av stöd och hjälp. Det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga problem.

Hjälpen är alltid individuell och behovsprövad. En genomförandeplan upprättas gemensamt med dig och hemtjänstpersonalen.

Av hemtjänsten kan du få hjälp med serviceinsatser som exempelvis städning, matinköp, tvätt, hjälp med den personliga hygienen samt av- och påklädning.

Vad kostar hemtjänst?

Avgift för hemtjänst räknas ut efter vilka hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Läs mer om avgifter här

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Om hjälpen uteblir

Om hjälpen uteblir kan du kontakta hemtjänstgrupp eller enhetschef.

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Hemtjänst
Yttre, gruppledare/planerare
0580-804 47

Hemtjänstgrupp yttre
0580-804 57
070-281 75 70

Enhetschef hemtjänst, yttre och Treskillingen

Annelie Ekmark, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
annelie.ekmark@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99

Hemtjänst Treskillingen
Hemtjänstgrupp Treskillingen
0580-806 92
070-668 05 94

Enhetschef hemtjänst, Treskillingen

Annelie Ekmark, enhetschef
Hemtjänsten yttre och Treskillingen
annelie.ekmark@ljusnarsberg.se
Tel: 0580-806 99

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg