Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Hjälpmedel, arbetsterapeut

Hjälpmedel för ett självständigt liv

Ett hjälpmedel som exempelvis rullstol, duschpall, toastol eller vårdsäng innebär att man kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Hjälpmedel kan lånas kostnadsfritt av landsting/kommun eller så får man köpa det själv. När behovet upphör eller förändras så skall hjälpmedlet returneras.

Sjukgymnasten ansvarar för träning, sjukgymnastik, rådgivning, utprovning av gånghjälpmedel till exempel rollatorer. Sjukgymnast nås via vårdcentralen.

Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuterna arbetar med förebyggande insatser samt med habilitering och rehabilitering inom Ljusnarsbergs kommun. Verksamheten är belägen i anslutning till Koppargårdens äldreboende i centrala Kopparberg.

En legitimerad arbetsterapeut ska utifrån ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet i samråd med patient ansvara för arbetsterapeutiska utredningar, fastställa mål och genomföra arbetsterapeutiska åtgärder, dokumentera och utvärdera och följa upp de genomförda åtgärderna.

Arbetsterapeutiska åtgärder kan vara:

  • träning av personlig vård
  • utprovning/förskrivning av tekniska hjälpmedel
  • ortosbehandling
  • bedömning av bostadsanpassningsbehov

Personalutbildning angående rehabiliterande förhållningssätt och användning av tekniska hjälpmedel genomförs regelbundet.

Rehabiliterande Undersköterskor

På enheten finns även två Rehabiliterande Undersköterskor som arbetar på uppdrag från Arbetsterapeut eller Sjukgymnast/Fysioterapeut. De stöttar vid behov personer att utföra träningsprogram, utför specifik rehabilitering genom att tillsammans med personen träna på utförande av aktiviteter i det vardagliga livet.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs hos områdesansvarig arbetsterapeut. Sjukgymnast nås via vårdcentralen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Arbetsterapeuter

0580-805 18
Telefontid 8:30-9:30

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Gunilla Andersson
gunilla.andersson2@ljusnarsberg.se
0580-804 58

Enhetschef
Kommunal hälso-och sjukvård
Linda Ingemarsson

linda.ingemarsson@ljusnarsberg.se
0580-804 50

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg