Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vill du bli kontaktperson eller ledsagare

Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i vardagen för någon. Som kontaktperson eller ledsagare möjliggör du för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället och leva som andra.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du träffar den du är kontaktperson åt cirka 1 gång i veckan enligt biståndsbeslut. Syftet med att få en kontaktperson är att bryta isolering och möjliggöra för deltagande i samhällslivet utifrån intresse och förutsättningar. Utifrån personens behov bestämmer ni gemensamt hur ni spenderar tid tillsammans. Ni kan träffas hemma eller vara ute, gå en promenad eller laga mat. Det viktiga är inte själva aktiviteten, utan att ni träffas och umgås. Tanken med kontaktpersonsinsatsen är att personen ska få stöd och uppmuntran i vardagen samt motverka ensamhet och isolering.

Ledsagare

Som ledsagare träffar du regelbundet en person som till följd av funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna ta sig ut och delta i samhällslivet och ha en meningsfull och stimulerande fritid. Att få ledsagning innebär att isolering som kan uppstå till följd av funktionsnedsättning bryts. Det kan innebära att följa med till kultur och fritidsaktiviteter/evenemang eller gå en promenad tillsammans. Personens behov och önskemål samt antal beviljade timmar enligt biståndsbeslut styr arbetstiden.

Hur fungerar det?

Att vara kontaktperson är ett uppdrag man ersätts för i form av ett fast arvode och en omkostnadsersättning.

Som ledsagare får man en timanställning med rätt till ersättning för personliga utlägg i samband med ledsagningen.

Det krävs ingen utbildning eller speciella meriter för att bli kontaktperson eller ledsagare, huvudsaken är att du har ett intresse av människor och att ge stöd. I ditt uppdrag verkar du under sekretess, vilket innebär att du inte får berätta för andra om sådant som rör personliga förhållanden. Då vi får in en intresseanmälan kallar vi dig till en träff för att lära känna dig och försöker därefter matcha dig med en person som är i behov av en kontaktperson/ledsagare.

Välkommen med din intresseanmälan - din insats betyder mycket!

Senast uppdaterad

Kontakt

Enhetschef funktionsstöd
Sofie Djupman
sofie.djupman@ljusnarsberg.se
0580-805 68

LSS-handläggare barn
Carina Benjaminsson
carina.benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg