Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Tandvårdsstöd

Vem kan få tandvårdsstöd?

Uppsökande verksamhet med bedömning av munhälsan ska bedrivas bland...

dem som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

och

dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser och som...

  • kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen eller
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) eller
  • är bosatt i egen bostad och har behov av vård eller omsorg enligt punkterna ovan.

Du måste ha ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger per dygn samt tillsyn på natten. Detta gäller oavsett vem som genomför omvårdnaden. Även vård och omsorg som ges av närstående ska ingå i bedömningen av omfattningen.

Du har också rätt till stöd om du, oavsett boendeform, har psykossjukdom eller psykisk störning som varat mer än ett år, och funktionshindret gör att du inte av egen kraft klarar att uppsöka tandvården.

Den som kan få avgiftsfri uppsökande verksamhet kan också få nödvändig tandvård med avgift som för läkarbesök.

Hur gör jag om jag om jag inte fått hjälp?

Om den uppsökande verksamheten har förbisett någon person som tror sig har rätt till denna insats kan ansökan göras hos biståndshandläggare i kommunen.

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg