Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Boendestöd

Vilken hjälp kan jag få?

Enligt socialtjänstlagen (SoL) har kommunen skyldighet att erbjuda stöd i boendet samt verka för möjlighet till daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.

Enhetschef för funktionsstöd är den tjänsteman i kommunen som ska verka för att den som har ett psykiskt funktionshinder får den hjälp och det stöd som efter individuell prövning beviljats av bistånds- och LSS-handläggare.

I kommunen finns ett stödteam, som ger boendestöd i vardagen till personer med långvariga psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Insatserna är främst riktade till personer i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år.

Syftet med insatserna är att ge den enskilde hjälp till en fungerande struktur i vardagen för att underlätta det egna boendet.

Stödteamet bistår med pedagogisk och konkret vägledning och hjälp för att klara vardagsrutinerna, som till exempel:

  • att boka tvättider
  • att göra inköpslistor, och bistå vid inköp
  • städplanering och visst bistånd
  • motiverande och stödjande samtal för att klara vardagstillvaron

Stödteamet - kontaktinformation

0580-804 28 (08.15-09.00)
070-311 94 27 (08.15-09.00)
070-568 06 99 (08.15-09.00)

Hur ansöker jag?

Ansökan om boendestöd görs hos kommunens biståndshandläggare.

 

Senast uppdaterad

Kontakt

Biståndshandläggare
Carina Gyllstrand
carina.gyllstrand@ljusnarsberg.se
0580-806 34 (8.30-9.30)

Carina Benjaminsson
Carina.Benjaminsson@ljusnarsberg.se
0580-806 91 (8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg