Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Vad är försörjningsstöd?

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd bland annat i form av försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Försörjningsstöd är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Så söker du ekonomiskt bistånd

Om du behöver ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd och inte har haft kontakt med en socialsekreterare tidigare, kontaktar du receptionen hos individ- och familjeomsorgen.

Det kommer då att göras en preliminär bedömning om din rätt till försörjningsstöd. Du kallas sedan till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och planering för hur du ska kunna försörja dig själv.

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter får du göra ny ansökan.

Väntetid för nybesök hos socialsekreterare är 2-3 veckor, så kontakta oss i god tid.

Nybesök.

Ring tel 0580-805 74 vardagar kl. 10-11 för att boka tid, få information och ett första bedömningssamtal.

Hur mycket kan jag få?

Försörjningsstödet ska tillsammans med dina egna inkomster garantera dig en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och tv-avgift.

Du kan också beviljas bistånd till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift, läkarvård och medicin. Efter särskild prövning kan du även beiljas bistånd till tandvård och glasögon.

Vanliga frågor och svar

Hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du svar på frågor om försörjningsstöd, se länk i högerspalten. Här kan du också göra en provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för försörjningsstöd.

Senast uppdaterad

Kontakt

Nybesök.

Ring tel 0580-805 74
vardagar kl. 10-11 för att boka tid, få information och ett första bedömningssamtal.

Socialsekreterare försörjningsstöd
0580-805-73
0580-805 81
0580-805 87
0580-805 97
(måndag-fredag 8.30-9.30)

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider