Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Adoption

Olika typer av adoption - samma rättigheter

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Det kan handla om nationella adoptioner - adoption av barn födda i Sverige eller internationella adoptioner - adoptioner av barn i andra länder.

Vid en nationell adoption tar man emot ett barn som är fött i Sverige. Dessa adoptioner är sällsynta.

Vanligare är en internationell adoption, som betyder att man adopterar ett barn från ett annat land. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.

Styvbarnsadoption

Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partnerns barn. Om du vill adoptera måste du ansöka hos tingsrätten.

Innan tingsrätten beslutar gör individ- och familjeomsorgen (IFO) en utredning för att ta reda på om en adoption är till barnets bästa. IFO:s utredning och bedömning skickas till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet.

Hur adopterar man?

Om du är intresserad av att adoptera ska du kontakta individ- och familjeomsorgen (IFO) för ett informationssamtal. Du måste gå en obligatorisk förberedande utbildning om adoption som kommunen anvisar. Efter utbildningen gör IFO en utredning för att ta reda på om du är lämplig som adoptivförälder.

Du får bland annat berätta om din bakgrund och dina nuvarande levnadsförhållanden. Du får också lämna läkarintyg. Informationen som du lämnar blir underlag för IFO:s beslut och kommer också att användas när du presenteras för de utländska myndigheterna som ska välja familj till ett barn.

Om utredningen visar att du är lämplig som adoptivföräldern kan IFO ta ett beslut om att ge dig tillstånd att adoptera.

Senast uppdaterad 2016-09-22

Socialsekreterare barn och familj
0580-805 87
0580-805 73
0580-805 98
0580-805 74

Skriv ut sidan

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag -Fredag
08.00 - 16.00

Öppettider reception

Måndag-torsdag
Kl. 09.00-15.00
Fredag
Kl. 09.00-12.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00