Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Misstanke om barn som far illa

Information gällande mottagningstelefon för anmälningar om oro gällande barn som misstänks fara illa! Eller konsultation!

Ring 0580 - 805 00 så blir du kopplad till socialtjänstens mottagningstelefon för anmälningar och konsultationer rörande barn. 0-18 år. Telefonen är öppen mellan 8.30–16.30 med avbrott för lunch 12–13.00.

Om du misstänker att ett barn far illa, utsätts för övergrepp eller våld ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten eller polisen. Du gör det för barnets bästa och för att socialtjänsten ska kunna utreda om det behövs skydd stöd och hjälp.

Du kan prata med socialtjänsten och konsultera innan du tar beslut om att anmäla. Det kan du göra utan att barnets identitet avslöjas.

När socialtjänstens mottagningstelefon inte är tillgänglig kan du nå socialjouren eller via SoS Alarm (019-21 41 05 eller 112)

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Kom ihåg att anmälningar är utifrån barnets bästa så det är viktigt att du kan lämna så mycket information som möjligt om du väljer att vara anonym.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och unga till exempel inom skolan, hälso och sjukvård har anmälningsskyldighet genom lag.

Information när anmälan när gjord.

Den som omfattas av sol 14:1, alltså yrkesverksamma får veta om anmälan är inledd eller inte. Den som anmäler som privatperson kan således inte få sådan information.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg