Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Separation, skilsmässa

Familjerådgivning

Alla människor kan någon gång få problem i sina nära relationer. Ibland kan det behövas utomstående, professionell hjälp för att hitta vägar ur svårigheterna - både om man funderar på att skiljas eller redan har bestämt sig.

I Örebro län kan man få samtalsstöd av landstingets familjerådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Betänketid

Om man vill kan man få betänketid innan man skiljer sig. Om man har hemmavarande barn under 16 år eller om en av parterna inte vill skiljas får man alltid betänketid. Har ni inga barn och gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.

Vårdnad, boende, umgänge

En skilsmässa eller separation där barn är inblandade kan ibland leda till konflikter om vårdnaden av barnen. Om ni som föräldrar inte kan komma överens finns det hjälp och stöd att få från kommunens Individ- och familjeomsorg.

Barnen behöver möjlighet att prata

Det räcker ofta inte med ett samtal med barnen om skilsmässan. Det är bra att vara lyhörd och låta barnet bestämma hur ofta och hur länge han eller hon vill prata. Små barn förstår ofta mer än man tror, medan större barn ibland inte orkar höra eller ta så mycket ansvar som man kan tro.

Det är bra att vara lyhörd för vad barnet har för frågor och funderingar. Då kan man få en vägledning i vad och hur mycket man ska berätta. Man kan också försöka sätta sig in i barnets situation och utgå ifrån den när man resonerar. När det gäller barn i tonåren kan man tänka på att inte belasta dem med detaljer om vuxenrelationen. De är och behöver fortfarande vara barn.

Hur skiljer man sig?

Om du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Du kan läsa mer om hur det går till, och vart du ska vända dig på Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

All personal inom Individ- och familjeomsorg arbetar under sekretess.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg