Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Hjälp och stöd kring vårdnad om barnen

När föräldrar inte lever tillsammans kan det vara svårt att samarbeta. Vid frågor eller problem kring barnens vårdnad, boende eller umgänge kan familjerätten ge hjälp för att komma vidare.

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo tillsammans med och hur umgänget med den andre föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal på familjerätten vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Samtalen är till för att hjälpa er komma överens i frågor som rör barnen och att hitta ett bra samarbete mellan er som föräldrar. När ni är överens om hur ni vill göra kan ni skriva ett avtal.

Barnets rätt till umgänge med föräldrar och andra närstående

Barnet kan bo växelvis eller permanent hos den ena föräldern. Enligt Föräldrabalken har föräldern med enskild vårdnad ett stort ansvar för att medverka till och underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Barnet har också rätt till umgänge med andra närstående. Umgänget ska utformas utifrån barnets behov. Här har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Vem kan jag fråga?

Vi på individ- och familjeomsorgen kan svara på frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge och hur man gör om man måste gå till domstol för att man inte kommer överens om barn/barnen.

All personal inom Individ- och familjeomsorg arbetar under sekretess.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se