Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Missbruk

Du kan få hjälp av kommunen

Kanske bekymrar du dig över at du eller någon i din närhet missbrukar eller far illa? På socialförvaltningen kan du få stöd och hjälp med missbruksproblem. Missbruksgruppen arbetar i huvudsak med vuxna personer. Stödet kan bestå av till expempel: enskilda samtal eller gruppsamtal. Du får stöd och hjälp i din hemmiljö. Stödet utformas utifrån dig och dina behov.

Anhöriga erbjuds stöd i form av gruppverksamhet och enskilda samtal.

Vid alkohol- och drogproblem kan du vända dig till alkohol- och drogmottagning.

All personal inom Individ- och familjeomsorg arbetar under sekretess.

Senast uppdaterad

Kontakt

Socialsekreterare vuxenenheten
0580-805 81
0580-805 87

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg