Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Personligt ombud

Du som bor i Ljusnarsbergs kommun har möjlighet att få ett personligt ombud. De personliga ombuden vänder sig till dig med psykisk sjukdomshistoria som är i behov av stöd och service.

Vi kan stötta med

  • att ge råd och stöd
  • hjälp att fylla i blanketter och ansökningar
  • hjälp i kontakten med olika myndigheter
  • att se till att du får det stöd och den service du behöver och har rätt till
  • att samordna den vård och de insatser som finns omkring dig.

Vi vill hjälpa dig så att du upplever en bättre livskvalitet!

Hur fungerar personligt ombud?

Personligt ombud är en person som arbetar på uppdrag av dig. Målet är att du ska få ta del av de insatser som du behöver och har rätt till.

Du kontaktar oss själv eller ber någon anhörig eller myndighetsperson hjälpa dig med det. Du kan nå oss antingen via sms, telefonsamtal eller mejl. Vi bokar tid och plats för ett första informationsmöte.

Ljusnarsbergs kommun samarbetar med personliga ombud via Lindesbergs kommun. Länk till annan webbplats.

Ansökan genom e-etjänst hos Lindesbergs kommun. Länk till annan webbplats.

Personligt ombud är en tidsbegränsad insats, vilket innebär att när uppdraget är slutfört avslutas kontakten. Du kan givetvis återkomma och söka hjälp för nya uppdrag.

Stödet är gratis och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad

Kontakt

Maria Hanseborg, personligt ombud
maria.hanseborg@lindesberg.se
079-060 47 40

Erik Andersson, personligt ombud
erik.andersson@lindesberg.se
070-430 28 43

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg