Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Produktionschef Markus With visar upp den egna produkten spisvakt som är grunden till att företag en gång i tiden startades i slutet av 1980-talet.

Näringslivsrådet besökte Cabinova

Årets första näringslivsråd förlades på Cabinova. Kristoffer Berg strategisk inköpare och produktionschef Markus With tog emot oss och informerade om företaget. Cabinova gruppen omsätter runt 80 mkr och har idag 41 anställda.

Cabinova verkar inom elektronikbranschen och tillverkar kretskort som används i en rad olika produkter. Ett krestkort består av många olika komponenter och under pandemin var det en större utmaning att färdigställa produkter med den komponentbrist som rådde i världen. Idag är Epiroc den största kunden men företaget vilar på en rad olika ben. I företaget finns även andra kompetenser som formsprutning av plastdetaljer.

Företaget satsar bland annat på att automatisera delar av produktionen för att hitta effektiva produktionssätt och klara av att möta volymökningar. De pågår en ständig produktionsutveckling i företaget för att möta marknadens behov. Det finns potential i företaget att fortsätta växa framöver

Trots automatiseringen kan vi se vid rundvandringen i lokalerna att det fortfarande finns behov av kompetens i händer och fingrar där delmoment i produktionen innebär ett hantverk.

Som ett sätt att kunna rekrytera och behålla medarbetare har man satsat på att höja lägsta lönerna för anställda i produktionen.

Vi tackar Cabinova för ett trevligt och informativt besök!

Näringslivsrådet består av representanter från Ljusnarsbergs industri och hantverksföreningen, FR Bergslagen, Kopparbergs evenemangsförening, LRF, Sparbanken Bergslagen, Handelsbanken, Kopparbergs Bryggeri, Ahlstrom i Ställdalen och Ljusnarsbergs kommun.

Näringslivsrådet träffas för att diskutera och gemensamt samverka för ett gott företagsklimat i kommunen.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg