Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Naturvårdshuggning på gång på Finnkullberget

Inom kort kommer Sveaskog att genomföra en naturvårdshuggning i Finnkullbergets naturreservat, om markförhållandena håller i sig.

Naturvårdshuggning genomförs för att öka mängden lövträd på Finnkullberget, uppnå en större biologisk mångfald och på sikt skapa mer attraktiva miljöer för friluftslivet. Detta utgör ett uttalat mål för naturreservatet.

Genom att avverka denna planterade granåker, lämna lövträd och låta nya lövträd komma upp gynnar vi ett artrikt fågelliv och en artmångfald i området.

Denna lövföryngring är värdefull genom att den förstärker den anslutande lövrika bäckravinen och ansluter till jordbrukslandskapet i norr och söder. Längs bäcken är förutsättningarna för en mer lövdominerad skog goda.

Avverkningen sker med stor hänsyn för att inte orsaka sönderkörning.

Färgförklaring:

Gul/Rött: Yttergräns

Grön/Vitt/rött: Naturhänsyn av olika slag

Orange/svart/gul: Kulturhänsyn av olika slag

Karta som pdf: Naturvårdshuggning på gång på Finnkullberget Pdf, 278 kB.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg